Design

Bruk design som virkemiddel til å skaffe din bedrift konkurransefordeler! Vi har bred erfaring i det meste av det dagens bedrifter trenger for å skille seg ut i markedet!

“ Design is where science
and art break even. ”

Ordet design florerer i media og ellers i samfunnet. Men hva er egentlig design? Norsk Designråds forklaring på hva design innebærer er som følgende: Design er systematisk utvikling, basert på bedriftens forretningsstrategi og tydelig orientert mot brukernes funksjonelle og estetiske behov og ønsker. En helhetlig og kommersielt forankret nytenkning kan gi en bedrift beviselige konkurransefordeler.  Det er lønnsomt å bruke tid og penger på design!
 

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS
Saturn Kommunikasjon AS T: 32 21 38 80 E: saturn@saturn.no A: Postboks 2310, 3003 Drammen / Tollbugata 70, 3044 Drammen.